Garantie en algemene voorwaarden

Garantie op de gietvloeren

Wij garanderen dat een B-Art Works vloer deugdelijk en volgens de overeengekomen voorwaarden wordt geplaatst en opgeleverd. De enige voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de garantie, is dat u uw vloer op correcte en normale wijze behandelt zoals beschreven in het onderhoudsadvies. Uitgesloten van deze garantie is in ieder geval de schade als gevolg van de werking van de constructie van het gebouw waarin de vloer is aangebracht. Evenmin vallen onder deze garantie schade door lekwater, scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondergrond en (damp)spanning vanuit de ondergrond, door stoten, rookschade bij brand of het begin daarvan. Ook valt slijtage dat wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, schokken, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij ofwel de vloer herstellen of wel geheel vervangen. De garantie geldt vanaf de betalingsdatum van de factuur

Algemene voorwaarden

Wij verlenen u 5 jaar garantie en conformeren ons aan de algemene leveringsvoorwaarden van de NOA afbouwgarantie voor consumenten en bedrijven.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in samenspraak met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgesteld.
U kunt deze downloaden door op onderstaande link te klikken.

De NOA afbouwgarantie geeft helderheid en is overzichtelijk. Mocht er toch iets misgaan en u niet tevreden bent over de oplossing of in gebreke blijven dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie. De NOA staat in beginsel borg voor een goede afhandeling.

 

particulier

 

zakelijk

zakelijk

Pin It on Pinterest

Share This